FR - NL
SYGMA ADVOCATEN

FAMILIALE BEMIDDELING

De familiale bemiddeling is een vrijwillig proces van oplossing van familiale geschillen (scheidingen, relaties tussen grootouders en kleinkinderen, ouders en tieners, erfopvolgingen, enz…). De partijen beslissen vrijwillig om beroep te doen op een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, bij wie zij een nieuwe ruimte voor dialoog zullen vinden, om zelf hun eigen oplossingen te vinden die tegemoet komen aan de belangen van elke partij.

De bemiddeling kan plaatsvinden voor of na het ontstaan van een conflictsituatie, of nadat partijen vruchteloos andere (gerechtelijke of niet-gerechtelijke) wegen hebben bewandeld.

Dankzij bemiddeling kan worden vermeden dat conflicten ontaarden in langdurige, dure en emotioneel moeilijke gerechtelijke procedures.

Wanneer wordt beslist om beroep te doen op een bemiddelaar die bovendien advocaat is, kan die bemiddelaar de partijen laten genieten van zijn ervaring bij de rechtbanken, zijn juridische vaardigheden, de opleidingen die hij heeft gevolgd in psychologie, onderhandelingstechnieken, actief gehoor, niet-gewelddadige communicatie, enz.

De advocaat-bemiddelaar is bovendien bevoegd om de tussengekomen akkoorden op te stellen in de gepaste juridische termen, zodat deze akkoorden vervolgens kunnen worden bekrachtigd door de rechtbank.

SYGMA ADVOCATEN

Louizalaan 391 bus 2

1050 Brussel